Doneer

Steun stichting Filippijnenaktie met een (belastingaftrekbare) donatie:

IBAN NL 80 INGB 0005 3262 08
tnv Filippijnenaktie Vigan-Mindorro