Aan de Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindorro zijn 3 kinder- en jongerenprojecten toevertrouwd. Deze 3 projecten zijn tot stand gekomen door veelvuldige bezoeken van pastor Willemsen aan de Filippijnen.

Omdat het hier de allerarmsten betreft, bereiken ons ook sociaal zorgelijke toestanden als ziekte, ziekenhuisverpleging in Manilla, operatiekosten enz. Gelukkig zijn we dikwijls in staat vanuit onze reserves, door velen bijeengebracht, te helpen. De nood is soms onvoorstelbaar groot, zoals we dit ook steeds meer in eigen land aantreffen waar mensen roepen om hulp. Ook onze jaarlijkse grote Kerst-rijst-actie voor 100 allerarmste gezinnen in Mansalay is daar een voorbeeld van.