Financieel

Inkomstenwerving:

De grootste bron van inkomsten komt door vrijwillige bijdragen, collectes, eenmalige sponsoractiviteiten en het afstaan van inkomsten van past. Willemsen. Daarnaast is er een stabiele bron van inkomsten door de deelnemers aan het studieadoptieproject.

Ook is er de mogelijkheid om kleding af te geven. En rond de kerstdagen wordt er altijd een oproep gedaan voor het doneren van voeding in blik en repen chocolade.
Dit wordt een aantal maal per jaar in grote pakketten verzonden.

Financieel overzicht:

Financieel jaarverslag 2018 PDF
Financieel jaarverslag 2017 PDF
Financieel jaarverslag 2016 PDF
Financieel jaarverslag 2015 PDF

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro - Doneren? IBAN-nummer: NL80 INGB 0005 3262 08 op naam van Filippijnenaktie Vigan-Mindoro te Bergen op Zoom. 

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro is een officiële ANBI (dus belastingaftrek mogelijk zoals bekend!)

Mail: info@filippijnenaktie.nl