Financieel

Inkomstenwerving:

De grootste bron van inkomsten komt door vrijwillige bijdragen, collectes, eenmalige sponsoractiviteiten.
Daarnaast is er een stabiele bron van inkomsten door de deelnemers aan het studieadoptieproject.

Rond de kerstdagen wordt er altijd een oproep gedaan voor het doneren van voeding in blik en repen chocolade.
Dit wordt een aantal maal per jaar in grote pakketten verzonden.

Meer informatie hierover kunt u lezen in onderstaande documenten;

Activiteitenverslag 2022 PDF

Financieel jaarverslag 2022 PDF

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro - Doneren? IBAN-nummer: NL80 INGB 0005 3262 08 op naam van Filippijnenaktie Vigan-Mindoro te Bergen op Zoom. 

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro is een officiële ANBI (dus belastingaftrek mogelijk zoals bekend!)

Mail: info@filippijnenaktie.nl