Beleidsplan

Missie:

In de akte van oprichting is als doel van de Stichting opgenomen;

• ondersteuning van kleinschalige projecten ter bevordering van onderwijs op verschillende niveaus op de Filippijnen, dit o.a. door individuele financiële adoptie van studenten door adoptie-ouders. Dit alles onder leiding van landeigen mensen.
• ondersteuning van initiatieven voor fondswerving voor de vorming van jongeren, het ontwikkelen van leerwerkprojecten om de jeugdwerkgelegenheid op de Filippijnen te bevorderen

Klik hier voor ons beleidsplan (PDF)

 

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro - Doneren? IBAN-nummer: NL80 INGB 0005 3262 08 op naam van Filippijnenaktie Vigan-Mindoro te Bergen op Zoom. 

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro is een officiële ANBI (dus belastingaftrek mogelijk zoals bekend!)

Mail: info@filippijnenaktie.nl