Over ons

Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit:

  •  de heer A.M. Willemsen, past. , voorzitter
  • mevr. M.A.M. van Broekhoven-Joosen, secretaris
  • mevr. S.G. Henst-Houtman, penningmeester
  • mevr. J.E. Buuron-Henze, lid pr

Alle activiteiten van en voor onze Filippijnen-Stichting zijn vrijwilligerswerk! Dus geen vergoedingen. De in- en uitgaven zijn duidelijk geregistreerd. En dat we geen oppotters zijn moge blijken uit de financiële overzichten.

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro - Doneren? IBAN-nummer: NL80 INGB 0005 3262 08 op naam van Filippijnenaktie Vigan-Mindoro te Bergen op Zoom. 

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro is een officiële ANBI (dus belastingaftrek mogelijk zoals bekend!)

Mail: info@filippijnenaktie.nl