Schoolproject Mangyanen

Ons 1e project staat onder leiding van Zusters Franciscanessen, die zeer eenvoudig leven en zelf wonen tussen deze bergstammen. Met het geld dat wij hen sturen worden kleine bergschooltjes opgericht en in stand gehouden. De Zusters gaan met het aan hen toevertrouwde geld bijzonder zuinig om ! Dit project loopt prima en de jongens en meisjes ( (basisschoolleeftijd) worden “ klaargestoomd” voor het reguliere onderwijs beneden in het plaatsje San José ( Occ.Mindoro). We bouwden daar later ook een klein ziekenhuisje en een sociaal ontmoetingscentrum voor deze bergstammen.

’n Stukje opbouwwerk allemaal door vrijwillige giften van velen van u ! Fijn om dit met elkaar te mogen doen !

Klik hier voor foto's van het project in Mangyanen

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro - Doneren? IBAN-nummer: NL80 INGB 0005 3262 08 op naam van Filippijnenaktie Vigan-Mindoro te Bergen op Zoom. 

Stichting Filippijnenaktie Vigan-Mindoro is een officiële ANBI (dus belastingaftrek mogelijk zoals bekend!)

Mail: info@filippijnenaktie.nl